Δήμος Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας συστάθηκε το 2010 με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» και προήρθε από την συνένωση των τέως Δήμων: Βυτίνας, Δημητσάνας, Ηραίας, Κλείτορος, Κοντοβάζαινας, Λαγκαδίων, Τρικολώνων και Τροπαίων.