βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Υψομετρικές ζώνες

    Γραμμικό επίπεδο πληροφοριών Χάρτης Υψομετρικών Ζωνών. Για την κατασκευή του χάρτη χρησιμοποιήθηκε η ακτογραμμή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού 1:90.000 και οι ισοϋψείς καμπύλες από...
  • Ισοϋψεις καμπύλες - 1:250.000

    Ισοϋψείς καμπύλες ισοδιάστασης 100 μέτρων, προϊόν ψηφιοποίησης των τοπογραφικών χαρτών κλίμακας 1:250.000 της Γ.Υ.Σ. για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη...