βρέθηκαν 5 σύνολα δεδομένων

 • Υψομετρικές ζώνες

  Γραμμικό επίπεδο πληροφοριών Χάρτης Υψομετρικών Ζωνών. Για την κατασκευή του χάρτη χρησιμοποιήθηκε η ακτογραμμή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού 1:90.000 και οι ισοϋψείς καμπύλες από...
 • Ισοϋψεις καμπύλες - 1:250.000

  Ισοϋψείς καμπύλες ισοδιάστασης 100 μέτρων, προϊόν ψηφιοποίησης των τοπογραφικών χαρτών κλίμακας 1:250.000 της Γ.Υ.Σ. για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη...
 • Κάλυψη Γης - CORINE 2000

  Διανυσματικό σύνολο δεδομένων Κάλυψης Γης - CORINE 2000 στα όρια του Δήμου Γορτυνίας.
 • Περιοχές NATURA

  Διανυσματικό σύνολο δεδομένων με τις περιοχές Natura του Δήμου Γορτυνίας.
 • Νομοί ΟΚΧΕ

  Διανυσματικό σύνολο δεδομένων με τα Όρια των Νομών (ΟΚΧΕ).