βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

  • Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας

    Θέσεις εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Για κάθε σταθμό καταγράφονται το /τα σημείο/α υδροληψίας, η θέση του σταθμού παραγωγής καθώς και πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη του έργου...
  • Ανεμογενννήτριες Δήμου Γορτυνίας

    Οι Θέσεις εγκατάστασης ανεμογεννητριών αιολικών και υβριδικών σταθμών. Για κάθε ανεμογεννήτρια καταγράφονται η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης καθώς και πληροφορίες που αφορούν στον τύπο, την ισχύ,...
  • Αιολικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας

    Πολύγωνα γηπέδων εγκατάστασης αιολικών σταθμών, όπως αυτά προκύπτουν από τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής. Κάθε πολύγωνο συνοδεύεται από πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη του έργου...