βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

  • Βιομηχανίες Seveso

    Σημειακό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τις Βιομηχανίες Seveso για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών...