βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

  • Λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών

    Τα στοιχεία αφορούν σε λατομεία σχιστολιθικών πλακών για τα οποία κατατέθηκαν δελτία δραστηριότητας / δελτία απραξίας από τους εκμεταλλευτές, για το έτος 2019 (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο...