βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

  • Λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών

    Τα στοιχεία αφορούν σε λατομεία βιομηχανικών ορυκτών για τα οποία κατατέθηκαν δελτία δραστηριότητας / δελτία απραξίας από τους εκμεταλλευτές, για το έτος 2019 (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο...