βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

  • Λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών

    Τα στοιχεία αφορούν σε λατομεία βιομηχανικών ορυκτών για τα οποία κατατέθηκαν δελτία δραστηριότητας / δελτία απραξίας από τους εκμεταλλευτές, για το έτος 2019 (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο...
  • Λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών

    Τα στοιχεία αφορούν σε λατομεία σχιστολιθικών πλακών για τα οποία κατατέθηκαν δελτία δραστηριότητας / δελτία απραξίας από τους εκμεταλλευτές, για το έτος 2019 (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο...
  • Λατομεία Αδρανών Υλικών

    Τα στοιχεία αφορούν σε λατομεία αδρανών υλικών για τα οποία κατατέθηκαν δελτία δραστηριότητας / δελτία απραξίας από τους εκμεταλλευτές, για το έτος 2019 (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 58 του...