βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

 • Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2012

  Κάλυψη γης για την Ελλάδα και το έτος 2012, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία (Version 20) ανακτήθηκαν από το site του Προγράμματος Copernicus,...
 • Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2006

  Κάλυψη γης για την Ελλάδα και το έτος 2006, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία (Version 20) ανακτήθηκαν από το site του Προγράμματος Copernicus,...
 • Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - 2018

  Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - 2018, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία του επιθέματος (Version 20) απεικονίζουν τις μεταβολές που...
 • Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2006 - 2012

  Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2006 - 2012, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία του επιθέματος (Version 20) απεικονίζουν τις μεταβολές που...