βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

 • Εδαφολογικός Χάρτης - Οικολογικές περιοχές βλάστηση

  Εδαφολογικός χάρτης. Στο παρόν επίθεμα παρουσιάζονται οι οικολογικές περιοχές για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Για περιοχές της χώρας, όπου η φυσική βλάστηση δεν έχει διαταραχθεί σε...
 • Χάρτης βλάστησης και χρήσεων γης

  Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τον Χάρτη βλάστησης και χρήσεων γης Για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου...
 • Χάρτης Βλάστησης - Συγκόμωση

  Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τον Χάρτη Βλάστησης - Συγκόμωση ανά εκτάριο της Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας,...
 • Χάρτης Βλάστησης - Ξυλώδης όγκος

  Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τον Χάρτη Βλάστησης - Ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο της Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας,...