βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Φορείς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Ετικέτες: GIS ενεργειακοί πόροι

  • Ανεμογενννήτριες Δήμου Γορτυνίας

    Οι Θέσεις εγκατάστασης ανεμογεννητριών αιολικών και υβριδικών σταθμών. Για κάθε ανεμογεννήτρια καταγράφονται η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης καθώς και πληροφορίες που αφορούν στον τύπο, την ισχύ,...
  • Αιολικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας

    Πολύγωνα γηπέδων εγκατάστασης αιολικών σταθμών, όπως αυτά προκύπτουν από τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής. Κάθε πολύγωνο συνοδεύεται από πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη του έργου...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).