βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Ετικέτες: GIS υδροηλεκτρικοί σταθμοί

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).