βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Ετικέτες: έδαφος διάβρωση

  • Εδαφολογικός Χάρτης - Διάβρωση εδάφους

    Εδαφολογικός χάρτης. Στο παρόν επίθεμα απεικονίζεται το φαινόμενο της διάβρωσης (κυρίως χαραδρωτικής) του εδάφους για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Χρησιμοποιούνται τρεις κλάσεις...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).