βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Ετικέτες: έδαφος Λιβαδοπονία

  • Εδαφολογικός Χάρτης - Λιβαδοπονία

    Εδαφολογικός χάρτης. Αξιολόγηση γαιών κατάλληλων για Λιβαδοπονία για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Κάθε μονάδα στο χάρτη γαιοικανότητας χαρακτηρίζεται από μια ομάδα εκθετικών αριθμών,...
  • Εδαφολογικός Χάρτης - Γεωργία

    Εδαφολογικός χάρτης. Αξιολόγηση γαιών κατάλληλων για Λιβαδοπονία για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Κάθε μονάδα στο χάρτη γαιοικανότητας χαρακτηρίζεται από μια ομάδα εκθετικών αριθμών,...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).