βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Ετικέτες: ΑΠΕ

 • Μητρώο Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

  Ισχύουσες Άδειες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τελευταία ενημέρωση: 03/2013. Σημείωση: Στη στήλη "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" δηλώνεται η φάση αδειοδότησης/λειτουργίας μιας...
 • Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας

  Θέσεις εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Για κάθε σταθμό καταγράφονται το /τα σημείο/α υδροληψίας, η θέση του σταθμού παραγωγής καθώς και πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη του έργου...
 • Ανεμογενννήτριες Δήμου Γορτυνίας

  Οι Θέσεις εγκατάστασης ανεμογεννητριών αιολικών και υβριδικών σταθμών. Για κάθε ανεμογεννήτρια καταγράφονται η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης καθώς και πληροφορίες που αφορούν στον τύπο, την ισχύ,...
 • Αιολικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας

  Πολύγωνα γηπέδων εγκατάστασης αιολικών σταθμών, όπως αυτά προκύπτουν από τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής. Κάθε πολύγωνο συνοδεύεται από πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη του έργου...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).