βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Άδεια: Creative Commons Αναφορά Τύποι: shapefile Φορείς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).