Υψομετρικές ζώνες (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Amap_lin_hypsometriczonemap&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
ide583a7e0-cea4-4d1a-8e09-1d0cc52ec80b
position3
resource group id3841936b-caaf-41fe-956e-70d39ebf9caa
resource typefile
revision idc62b4455-ec6a-4266-a4f9-8c8510cec768
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive