Υψομετρικές ζώνες (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:map_lin_hypsometriczonemap&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-75

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id7edad580-3781-4c01-9b60-0cd4dfd505f2
resource group id3841936b-caaf-41fe-956e-70d39ebf9caa
resource typefile
revision idf7765379-d16c-4ac1-b284-6cf6d96751fe
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive