Υψομετρικές ζώνες (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5d5a-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
id61dddf79-dd01-4e89-b2d8-565ef062c5f2
position2
resource group id3841936b-caaf-41fe-956e-70d39ebf9caa
resource typefile
revision idd94c1a70-3f89-4fb7-be0b-1e2a4d8a2644
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive