Υψομετρικές ζώνες (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Amap_lin_hypsometriczonemap&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id5ac0331c-33b0-4673-9881-04eb99f5362d
position1
resource group id3841936b-caaf-41fe-956e-70d39ebf9caa
resource typefile
revision id729c9a9a-be5e-4cd4-bf81-a54973296805
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive