Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Υψομετρικές ζώνες

Γραμμικό επίπεδο πληροφοριών Χάρτης Υψομετρικών Ζωνών. Για την κατασκευή του χάρτη χρησιμοποιήθηκε η ακτογραμμή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού 1:90.000 και οι ισοϋψείς καμπύλες από τους τοπογραφικούς χάρτες 1:250.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή