Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:V_ALL_SDI_R_HYDRO_GORT&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
idc17d3c93-c424-4cb4-ae0b-334dde8d6c84
position1
resource group id114a6733-af51-40d6-9802-57c39cacb132
revision id25542e9c-7ad2-43ac-8089-2f7867e5c3f5
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive