Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας ...

URL: http://gis.opendatagortynia.gr/php_source/proxies/fetchKML.php?s&url=http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=gortynia:V_ALL_SDI_R_HYDRO_GORT&FORMAT=application/vnd.google-earth.kml+xml&SRS=EPSG:2100&BBOX=304982.0792271787,4147752.206431166,344462.0792271787 ,4192702.206431166&WIDTH=458&HEIGHT=442

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatKML
id70a26d9a-1c31-449f-8616-db850d22c93e
position2
resource group id114a6733-af51-40d6-9802-57c39cacb132
resource typefile
revision idca1573e4-0059-4981-bda5-86b2f1ff3da8
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive