Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας ...

URL: http://www.rae.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m0cc34f6-666d-11e3-949a-0800200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id454ff450-d483-42c3-a9b3-10db31e779a9
position3
resource group id114a6733-af51-40d6-9802-57c39cacb132
resource typefile
revision id40d1a187-3311-4b5b-bf0e-a7fc7eb31dc7
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive