Ανεμογενννήτριες Δήμου Γορτυνίας (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:V_ALL_SDI_R_ANEMOGENNHTRIES&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
idf543f547-788f-46ef-a8ed-6f6ddcac6a74
position1
resource group idb8626107-f7ab-45f7-86df-e9e1ebf269e7
revision id9e818102-2ec5-47aa-b9c1-e647f67206a1
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive