Ανεμογενννήτριες Δήμου Γορτυνίας Inspire Metadata ...

URL: http://www.rae.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m0cc34f8-666d-11e3-949a-0800200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
idd452e82f-9078-407f-a221-1033113099ea
position3
resource group idb8626107-f7ab-45f7-86df-e9e1ebf269e7
resource typefile
revision idfc175c02-e5cb-452d-a6aa-2e75b3237b4f
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive