Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Ανεμογενννήτριες Δήμου Γορτυνίας

Οι Θέσεις εγκατάστασης ανεμογεννητριών αιολικών και υβριδικών σταθμών. Για κάθε ανεμογεννήτρια καταγράφονται η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης καθώς και πληροφορίες που αφορούν στον τύπο, την ισχύ, το ύψος του πυλώνα, την διάμετρο του δρομέα και τον συνολικό αριθμό ανεμογεννητριών εντός του σταθμού. Τα δεδομένα σχετίζονται άμεσα με το στάδιο εξέλιξης της αίτησης του αιολικού σταθμού στον οποίο αναφέρονται και καλύπτουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή