Αιολικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας Inspire ...

URL: http://www.rae.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m0cc34f2-666d-11e3-949a-0800200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
idf67d9db2-7c94-4626-ada5-7e6246e07875
position3
resource group id95dcdf6c-77d0-4ad5-9998-1de783ea4e85
resource typefile
revision id5dfb0b55-62f7-4ebc-9478-12ee41f12745
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive