Αιολικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:V_ALL_SDI_R_AIOLIKA_GORT&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id7113f112-0683-467b-9afb-0b284ab26c40
position1
resource group id95dcdf6c-77d0-4ad5-9998-1de783ea4e85
revision idbce537c9-a23e-453e-ab2a-26e1633366db
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive