Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Αιολικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας

Πολύγωνα γηπέδων εγκατάστασης αιολικών σταθμών, όπως αυτά προκύπτουν από τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής. Κάθε πολύγωνο συνοδεύεται από πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη του έργου (λ.χ. υπό αξιολόγηση, άδεια παραγωγής, ανάκληση/απόρριψη αίτησης, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας), τον κωδικό αίτησης, την ισχύ και την γεωγραφική θέση του σταθμού. Τα δεδομένα καλύπτουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή