Περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Afld_pol_el_pfra_flood&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
idc9aca074-f519-449f-93a8-920329b1b635
position3
resource group id3e80bfa6-e203-49e9-8839-935100a8734f
resource typefile
revision idc6e61d22-b74d-47fa-b174-f3e71072f439
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive