Περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Afld_pol_el_pfra_flood&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
idb7dd04c2-6c7d-4062-91da-bbd57f6d87dd
position1
resource group id3e80bfa6-e203-49e9-8839-935100a8734f
resource typefile
revision iddfde7393-ecca-43c6-b965-5abf67ff80ee
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive