Περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf481a-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id92383ff1-c8f2-4200-83e9-d5618898735d
position2
resource group id3e80bfa6-e203-49e9-8839-935100a8734f
resource typefile
revision id51bc088a-6fb4-4af2-a7f0-9fe5b9c29c30
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive