Περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:fld_pol_el_pfra_flood&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-53

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id0fd5da61-2ddc-4307-9a06-7cab0ad065ab
resource group id3e80bfa6-e203-49e9-8839-935100a8734f
resource typefile
revision idfe38392a-1bcf-43d6-93bd-d2ded0e5b055
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive