Σχέδιο αποτύπωσης σε μορφή PDF

URL: http://www.gortynia.gov.gr/wp-content/pdf/announce/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F_%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%9D%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A3.PDF

Διαβάστε ή κατεβάστε το Σχέδιο αποτύπωσης του χώρου σε αρχείο Acrobat (PDF)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 22, 2014
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 22, 2014
formatPDF
idf158141b-a37d-4e53-87a4-8d50257872d4
resource group id28e64439-879e-4c2e-8cba-bb4e5e28d873
resource typefile
revision id2c2ba9c7-9ec1-487b-9c96-9876edeff1e1
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive