Λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf6368-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
id9b255e6b-e9fd-48eb-aa4b-4e0aae4a6b8a
position2
resource group idc7602930-8494-4cdc-b71d-75033c2e2c5a
resource typefile
revision ide6cfa5ae-17b6-4731-8a38-c91825befae7
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive