Λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aqua_pol_viomichanika_orikta&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id0f4bfb35-b71c-4b3a-9315-c37849ec5911
position3
resource group idc7602930-8494-4cdc-b71d-75033c2e2c5a
resource typefile
revision idf6236143-3dd0-4f07-8830-e67edfe174ff
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive