Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών

Τα στοιχεία αφορούν σε λατομεία βιομηχανικών ορυκτών για τα οποία κατατέθηκαν δελτία δραστηριότητας / δελτία απραξίας από τους εκμεταλλευτές, για το έτος 2019 (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 58 του ν.4512/2018). Τα στοιχεία αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δ. Γορτυνίας.Δίνονται πληροφορίες σχετικά το είδος του ορυκτού, τη θέση της εκμετάλλευσης, τη διοικητική ενότητα στην οποία ανήκει ο χώρος και το υποβληθέν δελτίο (δελτίο δραστηριότητας ή δελτίο απραξίας). Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν και επεξεργάσθηκαν από το Τμήμα Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Λατομικών και Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών. Τα στοιχεία προβάλλονται επίσης στη διαδικτυακή πύλη latomet της Γενικής Διεύθυνσης Ο.Π.Υ. στο σύνδεσμο http://www.latomet.gr/Λατομική Δραστηριότητα 2019/default.aspx. (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή