Λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aqua_pol_schistolithika&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
ideefef08d-1bbd-4fd9-b30e-e30b2ce3cfe5
position3
resource group idfb2465ff-08ee-4759-ab94-c20011c60236
resource typefile
revision id0d69bb17-764f-4209-8250-f7c17c9e888a
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive