Λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf62aa-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
id773864c8-bf66-49d9-a144-bf3bc91b8c5b
position2
resource group idfb2465ff-08ee-4759-ab94-c20011c60236
resource typefile
revision idc1707225-1330-4006-8f28-6862a4b88bff
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive