Λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:qua_pol_schistolithika&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-81

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id55be570a-69a0-4cc0-8efe-59e59c16edca
resource group idfb2465ff-08ee-4759-ab94-c20011c60236
resource typefile
revision id195ebb9d-600b-4d0c-80d0-4927827dd4af
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive