Λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aqua_pol_schistolithika&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id3d4812ef-19a2-4dcb-a84b-0b8f766500b8
position1
resource group idfb2465ff-08ee-4759-ab94-c20011c60236
resource typefile
revision id0481db9e-02db-4139-8b9a-8cc3a41e6ed1
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive