Λατομεία Αδρανών Υλικών (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aqua_pol_adrani&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
ide8e443e5-84aa-4e2d-9b0a-da7c7f744bad
position3
resource group idb38206be-3fb4-440c-a231-d8612987b4c2
resource typefile
revision id0d6d8261-dab3-4d91-ae8b-03e7411ecf8e
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive