Λατομεία Αδρανών Υλικών (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aqua_pol_adrani&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id50d9f375-38f3-4a1a-b9f3-685d657f4a53
position1
resource group idb38206be-3fb4-440c-a231-d8612987b4c2
resource typefile
revision id9f46f093-0690-4c26-912a-bce7d48a0291
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive