Λατομεία Αδρανών Υλικών (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:qua_pol_adrani&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-79

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id331a5262-d236-4845-a51e-09069249206f
resource group idb38206be-3fb4-440c-a231-d8612987b4c2
resource typefile
revision id40628e89-f8ea-4d65-a9ba-81d5ebba48c5
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive