Λατομεία Αδρανών Υλικών (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf6138-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
id2f1fb3e6-b5ee-4f9a-a053-953cc3a0d23e
position2
resource group idb38206be-3fb4-440c-a231-d8612987b4c2
resource typefile
revision idcb42781e-cc21-433c-974a-fed8e3a85743
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive