Παιδικές Χαρές Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k27-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id22c7ff0d-1760-4f6b-a6af-44b1887e600b
position3
resource group iddefd88b8-c606-4f9b-b103-25b0ea800182
resource typefile
revision id819a29de-1a15-4c5a-b10a-8adb3bf20f6a
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive