Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Παιδικές Χαρές

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων με τις παιδικές χαρές του Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή