Πληθυσμιακά Στοιχεία Οικισμών (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:OIKISMOI_POPULATION&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
idf7086f3b-4c8d-4a40-be82-6aa1f132288a
position1
resource group idabb2c532-d0a3-4dbe-a596-cdb39aadc899
revision id1f89a839-08f3-454e-bdc7-c3757b45321c
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive