Πληθυσμιακά Στοιχεία Οικισμών Inspire Metadata ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k26-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id2aaa1cc5-11e3-478b-87c3-d8817e113ce5
position3
resource group idabb2c532-d0a3-4dbe-a596-cdb39aadc899
resource typefile
revision id15c57a97-2dc3-494b-9814-937a82dcd5db
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive